ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
10

ผู้สนับสนุน

A 1

ผู้สนับสนุน

A 2

ผู้สนับสนุน

A 3

ที่พักติดทะเลชุมพร

โชคอนันต์ทัวร์ชุมพร

ไปด้วยกัน ไปได้ไกลสนับสนุน สมาคม ธุรกิจ การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร


1.Banner และ Text link เฉพาะหน้าเท่านั้น         1,000.-/ปี

มีหน้าเพจให้เลือกดังนี้

1)ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อำเภอใดอำเภอหนึ่ง

2)ร้านอาหาร อำเภอใดอำเภอหนึ่ง

3)บริษัททัวร์ และร้านขายของที่ระลึก

**ถ้าไม่มีเว็บไซต์ ทางสมาคมฯทำเพจฟรี 1 เพจ เฉพาะหน้าธุรกิจของท่านเท่านั้น


2.Silver package              1,500.-/ปี

รวมทุกหน้าเพจของอำเภอใดอำเภอหนึ่งดังนี้

1)หน้าท่องเที่ยว ของอำเภอใดอำเภอหนึ่ง

2)ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ของอำเภอใดอำเภอหนึ่ง

3)ร้านอาหาร อำเภอใดอำเภอหนึ่ง

4)บริษัททัวร์ และร้านขายของที่ระลึก

5)Text link หน้าธุรกิจของท่าน


3. Gold package              2,000.-/ปี

รวมหน้าเพจดังนี้

1)หน้าท่องเที่ยว ของอำเภอใดอำเภอหนึ่ง

2)ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ของอำเภอใดอำเภอหนึ่ง

3)ร้านอาหาร อำเภอใดอำเภอหนึ่ง

4)บริษัททัวร์ และร้านขายของที่ระลึก

5)Text link หน้าธุรกิจของท่าน

6)และหน้าอื่นๆในปัจจุบันและอนาคต4. Full package              2,500.-/ปี
รวมทุกหน้าเพจ  ทุกอำเภอ
การชำระเงิน
ชำระผ่านบัญชี :  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
1.ธนาคารกรุงเทพ สาขาชุมพร  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี  302- 055452-7
2.ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี  803-0-34729-4
**เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ สลิปเงินโอนมาที่ เบอร์ 077-553234 หรือ info@chumphontourism.org

เอกสารที่ท่านจะได้รับ
ใบเสร็จรับเงินบำรุงสมาคม 

ดังตัวอย่าง


ธนิสา รีสอร์ท

pirates terrace

โรงแรมมรกต ชุมพร

ผู้สนับสนุน

B 5

ผู้สนับสนุน

B 6

ผู้สนับสนุน

B 7

ผู้สนับสนุน

B 8

ผู้สนับสนุน

B 9

ผู้สนับสนุน

B 10

 
 
 
 

 

 

 

 

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพ

ถ. กรมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077504 833 Fax. 077-504 834

www.chumphontourism.org