ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
10

ผู้สนับสนุน

A 1

ผู้สนับสนุน

A 2

ผู้สนับสนุน

A 3

ที่พักติดทะเลชุมพร

โชคอนันต์ทัวร์ชุมพร

ไปด้วยกัน ไปได้ไกลร้านอาหารจังหวัดชุมพร
       จังหวัดชุมพรมีร้านอาหารที่อร่อยในจังหวัดชุมพร โดยเน้นอาหารทะเล ที่สดๆ และอาหารที่รสชาดแบบพื้นบ้านปักษ์ใต้
ร้านอาหารจังหวัดชุมพร มีหลายร้านให้นักท่องเที่ยวให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทย จีน ฝรั่ง หรือ ซีฟู๊ด เป็นต้น
 
ร้านอาหาร อำเภอเมือง ชุมพร
ร้านอาหาร อำเภอหลังสวน ชุมพร
ร้านอาหาร อำเภอท่าแซะ ชุมพร
ร้านอาหาร อำเภอปะทิว ชุมพร
ร้านอาหาร อำเภอสวี ชุมพร
ร้านอาหาร อำเภอทุ่งตะโก ชุมพร
ร้านอาหาร อำเภอพะโต๊ะ ชุมพร
ร้านอาหาร อำเภอละแม ชุมพร

 

 

 

 

 

 ธนิสา รีสอร์ท

pirates terrace

โรงแรมมรกต ชุมพร

ผู้สนับสนุน

B 5

ผู้สนับสนุน

B 6

ผู้สนับสนุน

B 7

ผู้สนับสนุน

B 8

ผู้สนับสนุน

B 9

ผู้สนับสนุน

B 10

 

 

 

 

 

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพ

ถ. กรมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077504 833 Fax. 077-504 834

www.chumphontourism.org