ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
10

ผู้สนับสนุน

A 1

ผู้สนับสนุน

A 2

ผู้สนับสนุน

A 3

ที่พักติดทะเลชุมพร

โชคอนันต์ทัวร์ชุมพร

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล        สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ชื่อภาษาอังกฤษว่า Chumphon Tourism Business Association จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และอยู่ใน
ความควบคุมของสำนักงานทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดชุมพร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร ร้านอาหาร บริษัททัวร์ และร้านขายของที่ระลึก สร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการให้
การผู้สนับสนุนพัฒนา ต่อไปแบบยั่งยืน

เดือนธันวาคม 2559
ร่วมเป็นเจ้าภาพ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ "ชุมพร-ระนองเกมส์" ครั้งที่ 33 วันที่ 16-26 มีนาคม พ.ศ. 2560
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เทศกาล / งานประเพณี
เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ
เดือนตุลาคมของทุกปี
เทศกาลถือศีลกินเจ ชุมพร เทศกาลถือศีลกินเจ
วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน) ของทุกปี

เทศกาลถือศีลกินเจ ชุมพร

เทศกาลแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง
วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี


 

ผู้สนับสนุน

B 5

ผู้สนับสนุน

B 6

ผู้สนับสนุน

B 7

ผู้สนับสนุน

B 8

ผู้สนับสนุน

B 9

ผู้สนับสนุน

B 10

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพ

ถ. กรมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077504 833 Fax. 077-504 834

www.chumphontourism.org