ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
10

ผู้สนับสนุน

A 1

ผู้สนับสนุน

A 2

ผู้สนับสนุน

A 3

ที่พักติดทะเลชุมพร

โชคอนันต์ทัวร์ชุมพร

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

เปิดโลกทะเลชุมพร2559

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ - ข่าวประชาสัมพันธ์

 

"เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร" 
1 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

จังหวัดชุมพรเป็นศูนย์กลางการศึกษาเหยี่ยวอพยพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีจำนวนและชนิดของเหยี่ยวอพยพมากที่สุด มีเส้นทางการอพยพผ่านส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู ลักษณะคล้ายคอขวดจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชมเหยี่ยวที่บินผ่าน      จำนวนมาก แต่ละปีจะมีนกเหยี่ยวอพยพมากกว่า สองแสนตัว บินผ่านบริเวณเขาดินสอ อ.ปะทิว จ.ชุมพร อาทิ เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น เหยี่ยวหน้าเทา เหยี่ยวกิ้งก่าดำ และเหยี่ยวผึ้ง เป็นต้น โดยฝูงเหยี่ยวจะอพยพหนีจากอากาศหนาวในแถบ ไซบีเรียผ่านจ.ชุมพร ลงไปขยายพันธุ์ที่ปลายแหลมมลายูในช่วงเดือนตุลาคม ต้นฤดูหนาวของทุกปี 
ดังนั้น เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจศึกษานกล่าเหยี่อ ที่จะได้เฝ้าชมนกเหยี่ยวอพยพย้ายถิ่น และเรียนรู้การอนุรักษ์นกล่าเหยี่อในจัง หวัดชุมพร

กำหนดจัดงานเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2557 โดยพิธีเปิด วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ณ ศูนย์ศึกษาเหยี่ยวอพยพจังหวัดชุมพร ( บริเวณเขาดินสอ อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร )
 

 

 

 

 

 

 ธนิสา รีสอร์ท

pirates terrace

โรงแรมมรกต ชุมพร

ผู้สนับสนุน

B 5

ผู้สนับสนุน

B 6

ผู้สนับสนุน

B 7

ผู้สนับสนุน

B 8

ผู้สนับสนุน

B 9

ผู้สนับสนุน

B 10

 
 
 
 

 

 

 

 

 

     
ไปด้วยกัน ไปได้ไกล


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพ

ถ. กรมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077504 833 Fax. 077-504 834

www.chumphontourism.org