ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
10

ผู้สนับสนุน

A 1

ผู้สนับสนุน

A 2

ผู้สนับสนุน

A 3

ที่พักติดทะเลชุมพร

โชคอนันต์ทัวร์ชุมพร

ไปด้วยกัน ไปได้ไกลเชิญร่วมการแข่งขันวิ่งแหวก ทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 12
       จังหวัดชุมพรโดยอำเภอหลังสวนกำหนดจัดงาน “วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559” ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2559 ณ เรือจำลองจักรีนฤเบศร ปากน้ำหลังสวน – เกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งจากฝั่งข้ามไปยัง เกาะพิทักษ์ เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เส้นทางถนนเลียบชายทะเลที่
สวยงาม และเข้าสู่เส้นชัยบนเกาะพิทักษ์ซึ่งอยู่ห่างฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์ ในจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
ชุมพรเพิ่มมากขึ้น
 
       อำเภอหลังสวน ร่วมกับจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด และเทศบาล
ตำบลปากน้ำหลังสวน กำหนดจัดโครงการวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559
ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันวิ่ง “หนึ่งเดียวในสยาม” ที่แตกต่างจากการแข่งขันมินิมาราธอนทั่วไป ด้วยการ “วิ่งแหวกทะเล” จากฝั่งข้ามไปยัง “เกาะพิทักษ์” เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร
- เริ่มปล่อยตัวบริเวณเรือจำลองจักรีนฤเบศร ปากน้ำหลังสวน ใช้เส้นทางถนนเลียบชายทะเลที่สวยงาม
- และเข้าสู่เส้นชัยบนเกาะพิทักษ์ซึ่งอยู่ห่างฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งจะต้องวิ่งลุยน้ำทะเล ระดับน้ำประมาณ 30 เซนติเมตร
        นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขัน วิ่งแฟนซี และ วิ่งฟันรัน ระยะทางเพียง 3.5 กิโลเมตร มีจุดปล่อยตัว ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเข้าเส้นชัยที่เกาะพิทักษ์เช่นกัน
       ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้าง
ความสามัคคี รักษาประเพณีอันดีงามไว้สืบไป โดยทุกๆปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวและนักกีฬาจากต่างประเทศให้ความสนใจ
เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2559 สามารถสมัครแข่งขันบริเวณหน้างาน ณ เรือจำลองจักรีนฤเบศร ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตั้งแต่เวลา 04.00 - 06.00 น.
 
ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร กรมประชาสัมพันธ์ธนิสา รีสอร์ท

pirates terrace

โรงแรมมรกต ชุมพร

ผู้สนับสนุน

B 5

ผู้สนับสนุน

B 6

ผู้สนับสนุน

B 7

ผู้สนับสนุน

B 8

ผู้สนับสนุน

B 9

ผู้สนับสนุน

B 10

 
 
 
 

 

 

 

 

     
ไปด้วยกัน ไปได้ไกล


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพ

ถ. กรมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077504 833 Fax. 077-504 834

www.chumphontourism.org